1946’da İstanbul’da doğan A. Akif Poroy, babasının isteği üzerine hariciyeci olmak gayesiyle 1967 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine girmiş. Siyasaldaki kısır sağ sol kavgası, Siyasalı bırakarak hekimlik mesleğini seçmesine neden olmuş. Uzun yıllar Yurt dışında hekimlik yanında Türk kültürünün tanıtılmasında çaba göstermiştir.

Yedek Subaylığı sırasında gittiği Doğu Anadolu’daki bir taşra şehrinde insanların sağlıkla ilgili bilgilerinin olmadığını görmesi, onu 1980’li yıllardan itibaren, sağlıkla ilgili halkı aydınlatacak kitaplar yazmaya yönlendirmiştir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum dalları dışında tıbbi seksoloji ile ilgili yurt dışında yaptğı çalışmalar, deneyimler ve birikimler, cinsel sağlık konusunda da aydınlatıcı en yeni tıbbi bilgileri yansıtan kitaplar yazmasına neden olmuştur.

Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren Siyasetle ilgilenmiş, ancak siyasi partilerde, parti içi demokrasi anlayışı olmadığını bizzat yaşayarak anlamıştır. Sağlık konularında yüzlerce TV söyleşisi ve sunu yapmış. Yayınlanmış yüzlerce makale, röportaj ve 17 kitabı vardır.

Akif Poroy, Sadrazamından Damat Kaptan-ı Deryasına, birçok devlet adamı, vatan şairinden siyaset felsefesi yazarına kadar bir çok şair ve yazar yetiştirmiş bir aileden gelişi, ve öncesinde Konya, dört yüz yıldır ise, İstanbul gibi bir payitahtta yaşamış olmalarının sonucu, “satın alınamaz” bir kültürün birikimi ve ileriye bakan bir geçmişin sorumluluğunu duyarak, siyasi alanda da daha çok siyaset felsefesi açısından ve tarafsız bir siyasi açıdan bakmaya özen göstererek kitaplar yazmaya çalışmıştır.

29 kitabı yayınlanmıştır.