No:70
Tantrik ritual – 1997 – tuval üstü yağlıboya
Oil on canvas
Öl auf Leinwand
100x100cm

No:71
Yıkanan kadın – 1997 – tuval üstü yağlıboya
Woman bathing, oil on canvas
Badende Frau Öl auf Leinwand
40x60cm

No:72
Tantric Meditation – 1998 – tuval üstü yağlıboya
Oil on canvas
Öl auf Leinwand
40x60cm

No:73
Ejaculation – 1998 – tuval üstü yağlıboya
Oil on canvas
Öl auf Leinwand
95x95cm

No:74
Tantra – 1998 – tuval üstü yağlıboya
Oil on canvas
Öl auf Leinwand
68x97cm

No:75
Odalık – 1998 – tuval üstü yağlıboya
Woman, oil on canvas
Frauen, Öl auf Leinwand
98x120cm

No:76
Türkistan – 1998 – tuval üstü yağlıboya
Oil on canvas
Öl auf Leinwand
58x77cm

No:77
Portre – 1998 – tuval üstü yağlıboya
Oil on canvas
Öl auf Leinwand
50x70cm

No:78
Nü – 1998 – tuval üstü yağlıboya
Nude, oil on canvas
Akt,  Öl auf Leinwand
50x70cm

No:79
Üç Güzel – 1999 – tuval üstü yağlıboya
Three beauties, oil on canvas
Drei Schöne, Öl auf Leinwand
75x95cm

No:80
Soyut – 2000 – tuval üstü yağlıboya
Abstract, oil on canvas
Abstrakt, Öl auf Leinwand
70x90cm

No:81
Çöküş – 2000 – tuval üstü karışık teknik
Decadence, mixed technic on canvas
Verfall, gemischtes Technik auf Leinwand
70x90cm

No:82
Mutluluk – 2000 – tuval üstü yağlıboya
Happiness, oil on canvas
Glücklichkeit, Öl auf Leinwand
40x60cm

No:83
Soyut – 2000 – tuval üstü yağlıboya
Abstract oil on canvas
Abstrakt, Öl auf Leinwand
40x60cm